Menu Zamknij

Seminarium pt. „Klastry i porozumienia Podmiotów Ekonomii Społecznej na Mazowszu jako instrumenty wzmacniające możliwości rozwoju i tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych”

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pt. „Klastry i porozumienia Podmiotów Ekonomii Społecznej na Mazowszu jako instrumenty wzmacniające możliwości rozwoju i tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych”. Spotkanie odbędzie się w dwóch terminach – 5 i 8 października 2018 r.

Seminarium nr 1

Klastry i porozumienia Podmiotów Ekonomii Społecznej na Mazowszu jako instrumenty wzmacniające możliwości rozwoju i tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych.

Z a p r o s z e n i e

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora ekonomii społecznej na Mazowszu.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli JST, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli i podmiotów wchodzących w skład otoczenia ekonomii społecznej, przedstawicieli rynku pracy, pracowników MCPS.

Miejsce: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa,
sala konferencyjna na VI piętrze.

Terminy (do wyboru jeden z dwóch, właściwy prosimy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym)I termin: 5 października 2018 r. [piątek] lub II termin: 8 października 2018r. [poniedziałek]

Liczba miejsc: po 15 osób na każdy termin

Informacje organizacyjne:

 • uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, oprócz dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się spotkania.
 • wyżywienie: serwis kawowy, napoje, ciasta, kanapki.

Zgłoszenie na seminarium i termin rekrutacji:

 • zgłoszenia na seminarium przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego
  (w załączeniu) przesłanego mailem (zeskanowane) na adres email: ryszard.szwarc@mcps-efs.pl
  do dnia  1 października 2018 r.
 • rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Lista osób zakwalifikowanych na seminarium i lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu, wszystkie osoby otrzymają informację drogą mailową.

Osoba do kontaktu: 

Ryszard Szwarc, Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych, tel.: [22] 622 42 32
w. 41, e-mail: ryszard.szwarc@mcps-efs.pl.

W załączeniu wstępny program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszamy !


Ramowy plan i program seminarium:

9:30 – 10:00 Rejestracja Uczestników spotkania
10:00 – 10:30 Powitanie Uczestników i wstęp przedstawicieli MCPS
10:30 – 11:15 I część wykładowa (45 min.)
11:15 – 11:30 Przerwa
11:30 – 12:15 II część wykładowa (45 min.)
12:15 – 13:00 I część warsztatowo-dyskusyjna (45 min.)
13:00 – 13:15 Przerwa
13:15 – 14:00 II część warsztatowo-dyskusyjna (45 min.)
14:00 – 14:30 Podsumowanie i zakończenie spotkania

Cele seminarium:

 • wzrost wiedzy na temat zasad i formuł sieciowania PES/PS poprzez przybliżenie funkcjonujących dobrych praktyk w tym zakresie
 • wypracowanie w formule dyskusji roli i  możliwościami wsparcia w tym zakresie
  ROPS i OWES oraz innych instytucji z otoczenia ekonomii społecznej,
  ze szczególnym uwzględnieniem JST
 • przedstawienie konkretnych pomysłów na działania wspierające procesy sieciowania adekwatne do potrzeb PES/PS.

Zagadnienia:

 1. Klastry i porozumienia podmiotów ekonomii społecznej – najważniejsze pojęcia i podstawy prawne
 2. Dobre praktyki, realizowanych już pomysłów, które odnoszą się do sieciowania, a przede wszystkim budowania trwałej współpracy opartej na jasno określonym dla uczestników sieci celu.
 3. Korzyści wynikające z tworzenia sieci współpracy – sieć a partnerstwo kompetencji?
 4. „Konsorcjum spółdzielcze” – krok w kierunku lepszego sieciowania
 5. Rola OWES (infrastruktura wsparcia): działania o charakterze wspierającym sieciowanie i rozwój przedsiębiorczości społecznej w wymiarze ekonomicznym.
 6. Rola ROPS w procesie sieciowania, tworzenia porozumień i klastrów

Proponowane pytania do dyskusji:

 1. Możliwości tworzenia klastrów i porozumień PES na Mazowszu?
 2. Szanse i zagrożenia w tworzeniu klastrów i porozumień?
 3. Przygotowanie koncepcji sieciowania (po co?, dla kogo?, na jakich zasadach?)
 4. W jaki sposób wzmocnić rolę ROPS w procesie tworzenia klastrów i porozumień?
Opublikowany w Wydarzenia

Powiązane