Menu Zamknij

Seminarium pt. „Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej”

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej” w dniu 11 lipca 2018 r.

Jest to kolejne z serii szkoleń prowadzonych w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP).

Z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń nie publikujemy listy rezerwowej. W przypadku zwolnienia miejsca na seminarium będziemy informować (telefonicznie i/lub mailowo) kolejne osoby ze zgłoszeń rezerwowych.

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Serdecznie zapraszamy na seminarium pod nazwą: „Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej”, które odbędzie się 11 lipca 2018 r. (środa) w sali konferencyjnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a (VI pietro).

Jest to kolejne z serii szkoleń prowadzonych w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP) organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS).

Seminarium to związane jest z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO.

Seminarium adresowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Osoba prowadząca:

Piotr Piskozub – doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Informacje organizacyjne:

  • Liczba miejsc: 35 – decyduje kolejność zgłoszeń
  • Miejsce seminarium: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa – sala konferencyjna VI pietro.
  • Data seminarium: 11.07.2018 r. (środa) w godzinach: 9.30 reestracha – 15:30.
  • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z seminarium.
  • Zapewniamy: profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały szkoleniowe wraz z książką tematycznie związaną z prowadzonym seminarium.
  • W trakcie seminarium serwis kawowy i obiad.

Zgłoszenia na seminarium:

  • Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są do dnia 28 czerwca 2018r. do godziny 14-tej na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (zeskanowane) na adres email: elwira.owczarek@mcps-efs.pl.
  • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie www.mcps.com.pl, www.es.mcps-efs.pl w dniu 29 czerwca 2018r. do godziny 16-tej.

Kontakt:

Elwira Ociepka-Owczarek
Wydział ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych
tel.: (22) 622 42 32 wew. 46
e-mail: elwira.owczarek@mcps-efs.pl

Opublikowany w Wydarzenia

Powiązane