Menu Zamknij

Seminarium pt. „Współpraca pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej”

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Współpraca pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej” w dniu 12 lipca 2018 r.

Jest to kolejne z serii szkoleń prowadzonych w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP).

Z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń nie publikujemy listy rezerwowej. W przypadku zwolnienia miejsca na seminarium będziemy informować (telefonicznie i/lub mailowo) kolejne osoby ze zgłoszeń rezerwowych.

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Serdecznie zapraszamy na seminarium pod nazwą: „Współpraca pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej”, które odbędzie się 12 lipca 2018 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a (VI pietro).

Jest to kolejne z serii szkoleń prowadzonych w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP) organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS).

Tematem przewodnim seminarium będzie podział kompetencji w zakresie wsparcia rodziny, najważniejsze obszary współpracy a także nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji.

Seminarium adresowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Osoba prowadząca:

Agnieszka Olszewska – prawnik, prawnik kanonista, mediator rodzinny, trener szkoleniowy, aktualnie pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz „Fundacji Projekt Starsi”, wieloletni współpracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Fundacji Aktywizacja, autorka wielu artykułów i publikacji. 

Informacje organizacyjne:

  • Liczba miejsc: 35 – decyduje kolejność zgłoszeń
  • Miejsce seminarium: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa – sala konferencyjna VI pietro.
  • Data seminarium: 12.07.2018 r. (czwartek) w godzinach: 9.30 reestracha – 15:30.
  • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z seminarium.
  • Zapewniamy: profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały szkoleniowe wraz z książką tematycznie związaną z prowadzonym seminarium.
  • W trakcie seminarium serwis kawowy i obiad.

Zgłoszenia na seminarium:

  • Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są do dnia 28 czerwca 2018r. do godziny 14-tej na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (zeskanowane) na adres email: elwira.owczarek@mcps-efs.pl.
  • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie www.mcps.com.pl, www.es.mcps-efs.pl w dniu 29 czerwca 2018r. do godziny 16-tej.

Kontakt:

Elwira Ociepka-Owczarek
Wydział ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych
tel.: (22) 622 42 32 wew. 46
e-mail: elwira.owczarek@mcps-efs.pl

 

Opublikowany w Wydarzenia

Powiązane