Menu Zamknij

Spółdzielnie socjalne w 2016 r. – ogólnopolskie badanie Głównego Urzędu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny opublikował ogólnopolskie badanie spółdzielni socjalnych za 2016 rok. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami.

Spośród 1,4 tys. zarejestrowanych na koniec 2016 r. spółdzielni socjalnych niecałe 2/3 prowadziło aktywną działalność (0,9 tys.). Wśród pozostałych zarejestrowanych podmiotów około 0,3 tys. nie miało przychodów ani zatrudnienia w latach 2015-2016, w związku z czym uznano je za jednostki nieaktywne. Kolejne 0,2 tys. znajdywało się w stanie likwidacji.

Najwięcej aktywnych podmiotów zlokalizowanych było w województwach: wielkopolskim (15%), śląskim (11%) i mazowieckim (9%). Przeciętna spółdzielnia socjalna zatrudniała 5 pracowników na podstawie stosunku pracy i dysponowała rocznym budżetem w wysokości 308 tys. zł. 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/spoldzielnie-socjalne-w-2016-r-,15,1.html

 

Opublikowany w Wydarzenia

Powiązane