Menu Zamknij

Spotkanie kierowników warsztatów terapii zajęciowej na Mazowszu

Zapraszamy serdecznie na spotkanie kierowników mazowieckich warsztatów terapii zajęciowej, które odbędzie się 13 marca 2019 r. o godzinie 10:00 (rejestracja od 9:30) w sali konferencyjnej MCPS, przy ul. Nowogrodzkiej 62A w Warszawie. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z planami działań Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które będą realizowane w 2019 roku.

Ramowy program spotkania przedstawia się w sposób następujący:

  1. autoprezentacja kierowników WTZ – krótkie 3 minutowe wystąpienia mające na celu przedstawienie inicjatyw realizowanych w danej placówce;
  2. prezentacja przedstawicieli MCPS – przekazanie podstawowych informacji o planach działań realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2019 roku;
  3. standaryzacja modelu działań WTZ – dyskusja o możliwościach zmian w organizacji pracy WTZ oraz ewentualnych zmianach dot. rozwiązań systemowych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga wypełniania formularza zgłoszeniowego.
Zgłoszenia telefoniczne lub mailowe przyjmuje pracownik MCPS – Ryszard Szwarc (telefon komórkowy: tel. +48 601 334 301, e-mail: ryszard.szwarc@mcps-efs.pl).

Opublikowany w Wydarzenia

Powiązane