Menu Zamknij

Zaproszenie na seminarium pt. „Przemoc wobec osób starszych”

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt: „Przemoc wobec osób starszych”. Jest to kolejne z serii szkoleń prowadzonych w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP) organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Lista zakwalifikowanych uczestników [25.07.2018]>>>

Nabór uczestników na seminarium został zakończony.

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt: „Przemoc wobec osób starszych”. Jest to kolejne z serii szkoleń prowadzonych w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP) organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS). Podczas seminarium omówione zostaną takie zagadnienia jak: definicja i formy przemocy wobec osób starszych, prawne aspekty przemocy, zapobieganie i reagowanie na trudne sytuacje.

Seminarium adresowane jest do osób zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych.

Termin i miejsce szkolenia: 3 sierpnia 2018 r. w Sali Konferencyjnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przy ul.Nowogrodzkiej 62a (VI pietro).

Trener:

Agnieszka Olszewskaprawnik, prawnik kanonista, mediator rodzinny, trener szkoleniowy, aktualnie pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz „Fundacji Projekt Starsi”, wieloletni współpracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Fundacji Aktywizacja, autorka wielu artykułów i publikacji. 

Odbiorcami seminarium mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych.

Zgłoszenia na seminarium i lista uczestników:

  • Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (zeskanowane) na adres email: elwira.owczarek@mcps-efs.pl do dnia 25 lipca 2018 r.
  • Liczba miejsc ograniczona – 30 uczestników – decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Lista osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona na stronie www.mcps.com.pl, www.es.mcps-efs.pl w dniu 26 lipca 2018r. do godziny 16-tej.
    Lista zakwalifikowanych uczestników [25.07.2018]>>>
  • Uwaga:złożenie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na seminarium.

Informacje organizacyjne:

  • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z seminarium.
  • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały szkoleniowe wraz z książką tematycznie związaną z prowadzonym seminarium oraz serwis kawowy i obiad

Kontakt:

Elwira Ociepka-Owczarek
Wydział ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych
T: (22) 622 42 32 wew. 46
E: elwira.owczarek@mcps-efs.pl

Opublikowany w Wydarzenia

Powiązane