fbpx
Menu Zamknij

ZAPROSZENIE DO ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA PLANU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ NA MAZOWSZU NA LATA 2021-2030

W 2019 roku zainicjowany zostanie proces opracowywania „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030”.  Aby zapewnić najwyższą jakość dokumentu strategicznego chcemy go współtworzyć w międzysektorowym środowisku ekspertów i praktyków ekonomii społecznej. Chcielibyśmy, aby w tym gronie znaleźli się przedstawiciele mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej oraz otoczenia ekonomii społecznej – samorządu województwa mazowieckiego, wojewody mazowieckiego, samorządów lokalnych, uczelni wyższych oraz sektora biznesu.

Zapraszam do udziału w pracach zespołu ds. opracowania „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030” (zwany dalej zespołem). Prace nad planem prowadzone będą w formie kilku (3-5) spotkań warsztatowych oraz poprzez opiniowanie materiałów poprzez pocztę elektroniczną. Główne założenia prac zespołu zawarte są
w załączniku nr 1. Natomiast harmonogram prac opisany jest w załączniku nr 2.

Zgłoszenie do prac w zespole ds. opracowania planu proszę przesłać na adres e-mailowy: krzysztof.pilecki@mcps-efs.pl do dnia 26.09.2019 r. (załącznik nr 3). Potwierdzenie udziału w zespole ds. opracowania planu przekażemy do dnia 15.10.2019 r.

Mam nadzieje, że wspólne prace nad nowym dokumentem zaowocują opracowaniem użytecznej strategii wpływającej na rozwój mazowieckiej ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje znajdują się także na stronie internetowej: www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/wydarzenia

Serdecznie zapraszam.

Załącznik:

Nr 1 – Główne założenia pracy zespołu (pdf)
Nr 2 – Harmonogram praz zespołu (pdf)
Nr 3 – Formularz zgłoszeniowy do zespołu (docx)

Osoba do kontaktu:

Krzysztof Pilecki – starszy inspektor
Wydział ekonomii społecznej
tel. [22] 622 42 32 wew. 45
e-mail: krzysztof.pilecki@mcps-efs.pl

Opublikowany w Aktualności, Ekonomia Społeczna, Wydarzenia

Powiązane