fbpx
Menu Zamknij

Zespół

Kontakt do osób zajmujących się tematyką ekonomii społecznej:

Wydział ekonomii społecznej

Zespół Ekonomii Społecznej

Robert Gajewski
Kierownik Wydz. ekonomii społecznej
Główne obowiązki: koordynacja prac Wydziału
 [22] 622 42 32 wew. 47

 robert.gajewski[at]mcps.com.pl

Luiza Burba
Główny Specjalista
Główne obowiązki: koordynacja projektu pt. "Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu"

[22] 622 42 32 wew. 41
 luiza.burba[at]mcps.com.pl

Andrzej Idziak
Starszy Inspektor
Główne obowiązki: promocja Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, prowadzenie profilu "Ekonomia społeczna na Mazowszu" na Facebook'u, obsługa strony WWW (projektu "Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu"), redagowanie tekstów do informatorów, katalogów, ulotek oraz innych wydawnictw poświęconych ekonomii społecznej
[22] 622 42 32 wew. 40
andrzej.idziak[at]mcps.com.pl
Anna Krawczyk
Specjalista
Główne obowiązki: współpraca z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej (OWES)

[22] 622 42 32 wew. 45
 anna.krawczyk[at]mcps.com.pl
Elwira Ociepka-Owczarek
Główne obowiązki: badania sektora ekonomii społecznej, szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjncyh pomocy społecznej, promocja
 [22] 622 42 32 wew. 46
 elwira.owczarek[at]mcps.com.pl
Agnieszka Pajda
Główne obowiązki: współpraca z otoczeniem ekonomii społecznej (JST, biznes, uczelnie wyższe)
[22] 622 42 32 wew. 41
agnieszka.pajda[at]mcps.com.pl
Krzysztof Pilecki
Starszy Inspektor
Główne obowiązki: monitoring ekonomii społecznej w woj. mazowieckim, Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, obsługa strony www

[22] 622 42 32 wew. 45
krzysztof.pilecki[at]mcps.com.pl
Aneta Sępka
Inspektor
Główne obowiązki: badania sektora ekonomii społecznej, szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjncyh pomocy społecznej
[22] 622 42 32 wew. 46
aneta.sepka[at]mcps.com.pl
Ryszard Szwarc
Inspektor
Główne obowiązki: koordynacja zadań promocyjnych mazowieckiej ekonomii społecznej

[22] 622 42 32 wew. 40
ryszard.szwarc[at]mcps.com.pl