Informacje na temat przepisów UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego znajdą Państwo pod następującymi adresami stron:

https://www.mpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=599&langId=pl

oraz w broszurze pt.; „Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej”, która znajduje się na ww. stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4783&langId=pl