fbpx
Menu Zamknij

Kategoria: Archiwalne Otwarte Konkursy Ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadanie „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera”.

3 września 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1233/67/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze…

“Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki „małe dotacje” w ramach obszaru „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na zadanie „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin”.

W dniu 25 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 244 727,00 zł  na dofinansowanie zadania „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin” w…