fbpx
Menu Zamknij

Kategoria: Zamówienia publiczne

Przygotowanie, dostawa i podanie cateringu podczas spotkań na temat ekonomii społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Numer sprawy: MCPS.ES/MK/351-1/2020.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ES-351-1-2020 IWZ-catering-351-1-2020 Zał. 1-OPZ-catering-351-1-2020 Zał. 2-Umowa-catering-351-1-2020 Zał. 3-Oświadczenie-catering-351-1-2020 Zał. 4-Oświadczenie-catering-351-1-2020 Zał. 5-Wykaz-usług-catering-351-1-2020 Zał. 6-Formularz-ofertowy-catering-351-1-2020 Zał. 7-Formularz-RODO-catering-351-1-2020 umieścił: Damian Piekut wytworzył:…

USŁUGA TRANSPORTOWA, POLEGAJĄCA NA PRZEWOZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PODCZAS PRZEDSIĘWZIĘĆ INTEGRACYJNOPROFILAKTYCZNYCH W RAMACH WOJEWÓDZKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ “POROZUMIENIE DLA TRZEŹWOŚCI”. MCPS.ZP/PR/351-1/2020/U

KOREKTA Informacji z otwarcia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie nr 516407-N-2020 z dnia 2020-02-26 r. SIWZ-351-1-20 Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr…

ŚWIADCZENIE USŁUGI SUPERWIZORA PARTNERSKICH ZESPOŁÓW KOOPERACJI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO PT. “LIDERZY KOOPERACJI’ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 W DZIAŁANIU 2.5 SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA – ZNAK SPRAWY MCPS.PUN/MP/351-1/2020

IWZ-MCPS.PUN-MCPS.PUN.MP.351-1.2020 Zał nr 1 OPZ-MCPS.PUN-MCPS.PUN.MP.351-1.2020 Zał nr 2 Wzór Umowy-MCPS.PUN-MCPS.PUN.MP.351-1.2020 Zał nr 3 Formularz oferty-MCPS.PUN-MCPS.PUN.MP.351-1.2020 Zał nr 4 O spełnieniu warunków udziału-MCPS.PUN-MCPS.PUN.MP.351-1.2020 Zał nr 5…

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM NA POTRZEBY MAZOWIECKIEGO CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE. Znak sprawy: MCPS.OC/DN/072-4/2019

Informacja o nieudzieleniu zamówienia-MCPS.OC.DN.072-4.2019 Zapytanie ofertowe-MCPS.OC.DN.072.4.2019 Formularz oferty-MCPS.OC.DN.072.4.2019 SOPZ-MCPS.OC.DN.072.4.2019 Wzór umowy-MCPS.OC.DN.072.4.2019 21.11.2019 r. 12:33 umieścił: Damian Piekut wytworzył: Dariusz Nowicki ostatnia aktualizacja: 15.1.2020 15:20