fbpx
Menu Zamknij

Kategoria: Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy pt. „Analiza i ocena roboczej wersji „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030” w zakresie metodologicznej poprawności powstawania dokumentu wraz z ewentualnymi rekomendacjami zmian”. Znak sprawy: MCPS.ES/KP/4360-5/2020

Zapytanie ofertowe-20200707 Zal. 1 – OPZ-ekspertyza Plan-20200707 Zal. 2 – wzor umowy-ekspertyza Plan-20200707 Zal. 3 – Formularz-ofertowy-ekspertyza Plan-20200707 07.07.2020 14:17 umieścił: Damian Piekut wytworzył: Krzysztof…

Organizacja i przeprowadzenia 20 jednodniowych (8h każde) szkoleń w formie zdalnej w czasie rzeczywistym w ramach Szkoły Kooperacji, poziom regionalny – etap rozszerzony projektu pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”. Znak sprawy: MCPS.ZP/PG/351-2-1/2020

IWZ-szkolenia-online Załącznik nr 1 OPZ-szkolenia online Załącznik nr 2 Wzór Umowy-szkolenia-online Załącznik nr 3 Formularz ofetowt-online Załącznik nr 4 O spełnieniu warunków udziału-online Załącznik nr…

Przygotowanie i przeprowadzenie badania społecznego dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pn.: „Perspektywy rozwoju zakładów aktywizacji zawodowej na terenie województwa mazowieckiego”. MCPS.ZP/KM/351-2/2020/U

Informacja z otwarcia ofert-2020-07-01 Odpowiedzi na pytania wykonawców Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) Modyfikacja SIWZ zalacznik-nr-1-do-SIWZ-OPZ Ogłoszenie o zamówieniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH…

Organizacja dwóch jednodniowych szkoleń oraz jednego dwudniowego szkolenia: Część I – Szkolenie jednodniowe pt. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem”, Część II – Szkolenie jednodniowe pt. „Warsztaty umiejętności – design, estetyka, opakowanie, wdrażanie produktu”, Część III – Szkolenie dwudniowe pt. „Trening motywacyjny, rozwiązywania konfliktów oraz techniki organizacji czasu”. Znak sprawy: MCPS.ES/EO/351-1/2020.

Informacja o wyborze – szkolenia Informacja z otwarcia ofert Odpowiedź na pytania 19-06-2020 IWZ – 138o – szkolenia MCPS.ESEO351-12020 Załącznik nr 1a – OPZ 2-dni…