Menu Zamknij

Kategoria: Zamówienia publiczne

WYKONANIE EKSPERTYZY PT. “SPOŁECZNE KRYTERIA OCENY OFERT W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH JAKO NARZĘDZIA WSPIERANIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ” WYKONANIE EKSPERTYZY PT. “SPOŁECZNE KRYTERIA OCENY OFERT W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH JAKO NARZĘDZIA WSPIERANIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ.” NUMER SPRAWY: MCPS.ES/KP/351-1/2019.NUMER SPRAWY: MCPS.ES/KP/351-1/2019.

Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy OPZ Wzór umowy 11.10.2019 r. 12:02 wytworzył: Krzysztof Pilecki umieścił: Damian Piekut  

Zapytanie ofertowe: wykonanie wraz z dostawą (łącznie) 500 sztuk pierniczków dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkiej Kampanii „Porozumienia dla trzeźwości” MCPS.PR/DZ/351-41/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 -OPZ Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – formularz ofertowy 02.10.2019 15:49…