Menu Zamknij

Kategoria: Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi superwizora Partnerskich Zespołów Kooperacji województwa mazowieckiego w ramach projektu partnerskiego pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – znak sprawy MCPS.PUN/MP/351-3/2019.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty IWZ Załącznik nr 1 OPZ Załącznik nr 2 Wzór Umowy Załącznik nr 3 Formularz oferty Załącznik nr 4 O spełnieniu…

ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO (DLA 60 OSÓB). PT. „ZASADY BEZPIECZNEGO KONTAKTU Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (PRZYMUS BEZPOŚREDNI). METODY PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W SYTUACJACH TRUDNYCH A ZASTOSOWANIE PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO” MCPS.PSP/433-1-5/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Protokół z otwarcia ofert ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY IWZ Modyfikacja IWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr…