fbpx
Menu Zamknij

Kategoria: Zamówienia publiczne

ZABEZPIECZENIE OBSŁUGI ORGANIZACYJNEJ, W TYM NOCLEGÓW ORAZ USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS DWUDNIOWEJ KONFERENCJI W TERMINIE 13-14 CZERWCA 2019 r. DLA 40 PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SUBREGIONIE CIECHANOWSKIM PT. „PARTNERSTWO NA RZECZ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ – LOKALNE I PONADNARODOWE PRZYKŁADY DZIAŁAŃ PARTNERSKICH W SUBREGIONIE CIECHANOWSKIM”. MCPS.PU/AK/4300-15.1/2019

Zabezpieczenie obsługi organizacyjnej, w tym noclegów oraz usługi cateringowej podczas dwudniowej konferencji w terminie 13-14 czerwca 2019 r. dla 40 przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz…