Menu Zamknij

Kategoria: Zamówienia publiczne

Organizacja dwudniowej konferencji w terminie 10-11 kwietnia 2019 r. dla 200 przedstawicieli Instytucji samorządu lokalnego oraz regionalnego Województwa Mazowieckiego, Instytucji oraz organizacji pozarządowych związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom, w tym zajmujących się problematyką profilaktyki uzależnień. (MCPS.PU/AK/4300-6/2019)

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Protokół z otwarcia ofert Odpowiedź na pytanie – cz.2 Odpowiedź na pytanie IWZ Załącznik nr…