Menu Zamknij

Kategoria: Zamówienia publiczne

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA WYDARZENIA PROFILAKTYCZNEGO ZWIĄZANEGO Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOCKU PRZY WSPÓŁUDZIALE MAZOWIECKIEGO CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ MCPS.PU/AZ/4300-64/2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT IWZ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………