fbpx
Menu Zamknij

Kategoria: Zamówienia publiczne

Przygotowanie i przeprowadzenie badania pn.: „Diagnoza sytuacji życiowej osób w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących w województwie mazowieckim wraz z oceną przebiegu realizacji „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 dla województwa mazowieckiego”. znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-8/2020/U

Sprostowanie załącznika do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty-351-8-2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-351-5-19 Informacja z otwarcia ofert-2020-09-14 Modyfikacja SIWZ z dnia 8.09.2020 Odpowiedzi na pytania…

Zapytanie ofertowe na usługę transportową polegającą na przewozie członków stowarzyszeń abstynenckich oraz dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień z terenu województwa mazowieckiego podczas Zlotu Rodzin Abstynenckich TATRY 2020 w dniach 23-29 września 2020 r. Znak sprawy: MCPS.PUZ/PL/4300-16/2020

Informacja o udzieleniu zamówienia MCPS-PUZ-PL-4300-16-2020 Informacja z otwarcia ofert Modyfikacja Zapytania Ofertowego załącznik nr 3 – zmodyfikowany wzór umowy Zapytanie Ofertowe załącznik nr 1 –…

Przygotowanie, wykonanie i obróbka fotografii promujących produkty przygotowane przez podmioty ekonomii społecznej z województwa mazowieckiego wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. Numer sprawy: MCPS.ES/AS/351-1/2020.

Informacja o udzieleniu zamówienia MCPS.ES.AS.351.1.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MCPS.ES.AS.351.1.2020 Zapytanie ofertowe MCPS.ES.AS.351.1.2020 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Wzór umowy…