fbpx
Menu Zamknij

Kategoria: Zamówienia publiczne

„Przygotowania posiłków regeneracyjnych dla pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy służb biorących udział w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. MCPS.ZP/KBCH/351-2-4/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o unieważnieniu postępowania cz. III – posiłki regeneracyjne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-posiłki regeneracyjne Informacja z otwarcia ofert posiłki –…

Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy pt. „Analiza i ocena roboczej wersji „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030” w zakresie metodologicznej poprawności powstawania dokumentu wraz z ewentualnymi rekomendacjami zmian”. Znak sprawy: MCPS.ES/KP/4360-5/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert Zapytanie ofertowe-20200707 Zal. 1 – OPZ-ekspertyza Plan-20200707 Zal. 2 – wzor umowy-ekspertyza Plan-20200707 Zal. 3 – Formularz-ofertowy-ekspertyza Plan-20200707 07.07.2020 14:17…

Organizacja i przeprowadzenia 20 jednodniowych (8h każde) szkoleń w formie zdalnej w czasie rzeczywistym w ramach Szkoły Kooperacji, poziom regionalny – etap rozszerzony projektu pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”. Znak sprawy: MCPS.ZP/PG/351-2-1/2020

Informacja o udzieleniu zamówienia – Liderzy Kooperacji 20-07-2020 Informacja o wyborze -liderzy kooperacji Informacja z otwarcia ofert 351-2-1-2020 IWZ-szkolenia-online Załącznik nr 1 OPZ-szkolenia online Załącznik…