Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadanie „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych” 

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 739/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

 

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

Zestawienie wszystkich ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów i kwotami dotacji dla ofert wybranych - zadanie nr 1

Zestawienie wszystkich ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów i kwotami dotacji dla ofert wybranych – zadanie nr 2

Zestawienie wszystkich ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów i kwotami dotacji dla ofert wybranych - zadanie nr 3

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych z powodów formalnych

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................