Oferta złożona do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach zadania pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została złożona oferta, spełniająca warunki formalne:

1. Fundacja Promyk Słońca Dzieciom z siedzibą: Kosów, ul. Karasia 1 lok. 61, 05-552 Wólka Kosowska

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty tj.: do dnia 29 sierpnia 2018 r. przesyłając je do Bogusławy Kaczyńskiej na adres e-mail: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt e-mailowy: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl lub telefoniczny: /22/ 692-46-29 wew. 201. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tym dokumentem.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH" - FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA DZIECIOM

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 128 000,00 zł na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”.

KOMUNIKAT

.........................................................................................................................................................................................................