fbpx
Menu Zamknij

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020. Aktualizacja z 2018 roku”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020. Aktualizacja z 2018 roku”.

Konsultacje będą trwały od 15.10.2018 r. (poniedziałek) do 29.10.2018 r. (poniedziałek).

Z projektem można zapoznać się:

  1. na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakładce Programy/Konsultacje www.mcps.com.pl;
  2. na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Społecznego www.dialog.mazovia.pl;
  3. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, Kancelaria, III p.;

Materiał został także również przekazany członkom Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu:

  1. osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
  2. drogą elektroniczną adres e-mail: mcps@mcps.com.pl;
  3. za pośrednictwem poczty na adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020. Aktualizacja z 2018 roku” jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej: tel. [22] 622 42 32 wew. 45,
e-mail: mcps@mcps.com.pl.

PLAN ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ NA MAZOWSZU – AKTUALIZACJA

PLAN ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ NA MAZOWSZU – AKTUALIZACJA – WCAG

FORMULARZ KONSULTACJI

FORMULARZ KONSULTACJI

Opublikowany w Konsultacje

Powiązane