Menu Zamknij

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025. Konsultacje trwają od 3 do 20 lutego 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025. Konsultacje trwają od 3 do 20 lutego 2021 r.

Uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacji. Formularz należy złożyć w jeden z poniżej wymienionych sposobów:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: mcps@mcps.com.pl;
  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
  • osobiście w godzinach 8:00–16:00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój nr 125a. Na wizytę w Centrum należy umówić się telefonicznie.

Pliki do pobrania:

  1. Projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025.
  2. Załącznik nr 1 do Programu – ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
  3. Załącznik nr 2 do programu-ramowy program oddziaływań wobec sprawców przemocy…
  4. Formularz-konsultacji-projekt-program-przeciwdziałanie-przemocy
Opublikowany w Konsultacje