fbpx
Menu Zamknij

WOJEWÓDZKI PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA LATA 2018-2022

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Pomocy
i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018-2022
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018-2022
Konsultacje będą trwały od 4 lipca 2018 r. do 27 lipca 2018 r.
Z projektem można zapoznać się:
1. na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakładce Programy/Konsultacje www.mcps.com.pl;
2. na stronie internetowej Samorządowego Forum dialogu Społecznego www.dialog.mazovia.pl;
3. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, Kancelaria, III p.;
4. został również przekazany członkom Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu:
1. osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
2. drogą elektroniczną adres e-mail: mcps@mcps.com.pl;
3. za pośrednictwem poczty na adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018-2022 jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Wdrażania Programów Społecznych
w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej: tel. 22 622 42 32 wew. 63, e-mail: mcps@mcps.com.pl

WOJEWÓDZKI PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA LATA 2018-2022

ZAŁĄCZNIK

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opublikowany w Konsultacje

Powiązane