Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa
Wydział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
Tel. (+48) 22 692 75 70, (+48) 22 692 73 46
Fax (+48) 22 201 24 67
e-mail: koordynacja@mcps.com.pl


Obsługa klientów (pokój 419, IV piętro) oraz udzielanie informacji telefonicznych w sprawach świadczeń rodzinnych odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 - 15:00

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na wymagania ustawy o ochronie danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne dotyczące przyznawania świadczeń oraz wymaganych dokumentów do postępowań prowadzonych przez MCPS.