Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62A
02-002 Warszawa
Tel: (22) 622 33 06, 622 44 32, 622 45 32, 622 46 32, 622 48 32, 622 42 32
Fax: (22) 622 47 32

Wydział ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa
Tel: (22) 692 46 29, 692 73 46 wew. 200, 201, 204

Agnieszka Patrzałek – Kierownik Wydziału
agnieszka.patrzalek(at)mcps.com.pl

Ewa Rucińska – Główny Specjalista
ewa.rucinska(at)mcps.com.pl

Wioletta Rudnicka – Starszy Specjalista
wioletta.rudnicka(at)mcps.com.pl

Bogusława Kaczyńska – Starszy Inspektor
boguslawa.kaczynska(at)mcps.com.pl