Menu Zamknij

Otwarty konkurs ofert w obszarze „ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 589/332/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w Województwie Mazowieckim w 2018 roku, zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Termin składania ofert: od dnia 19 kwietnia 2018 r. do dnia 10 maja 2018 r . Informacja o konkursie dostępna na stronie www.mcps.com.pl w zakładce konkursy.

Opublikowany w Osoby z Niepełnosprawnością

Powiązane