Zdzisław Biszewski - Dyrektor

Zdzisław Biszewski

 • Wykształcenie wyższe, psycholog,
 • Podyplomowe studium służby cywilnej administracji publicznej, zarządzanie jednostkami terenowymi oraz rozwoju regionalnego i terytorialnego,
 • Podyplomowe studia z zakresu psychologii zachowań rynkowych,
 • W latach 1990-1994 Wójt Gminy,
 • W latach 1998-2003 Sekretarz Gminy,
 • W latach 2005-2006 Główny Specjalista w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej,
 • Od 28 listopada 2006 roku p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie,
 • od 1 września 2008 roku Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
 • Żonaty, troje dzieci.


Barbara Kucharska - Zastępca Dyrektora

Barbara Kucharska

 • Wykształcenie wyższe, polityk społeczny
 • Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • Ukończyła specjalizację z organizacji i zarządzania w pomocy społecznej w IRSS
 • W latach 1980 - 1990 pracownik socjalny
 • Od 1991 roku zajmowała stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 • W latach 1999 - 2006 Zastępca Dyrektora w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 • W-ce przewodnicząca Rady Pomocy Społecznej IV Kadencji, członek wielu zespołów zadaniowych opracowujących modelowe rozwiązania w pomocy społecznej i polityce społecznej
 • Od kwietnia 2009 r. Zastępca Dyrektora MCPS.

Lidia Ułanowska - Zastępca Dyrektora

Lidia Ułanowska

 • Wykształcenie: pracownik socjalny - absolwentka Kolegium Służb Społecznych w Warszawie oraz magister socjologii w zakresie stosowanych nauk społecznych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, oraz specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • W latach 1982-1991 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie na stanowisku pracownika socjalnego i kierownika filii.
 • W latach 1991-1996 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów w Warszawie, na stanowisku specjalisty pracy socjalnej.
 • W latach 1996-1999 - Wydział Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - koordynator pracy ośrodków pomocy społecznej.
 • W latach 1999-2009 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie na stanowiskach starszego specjalisty pracy socjalnej, po. Z-cy Dyrektora oraz kierownika Działu.
 • Od 12.10.2009r. Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.