• Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii - Danuta Janusz
  • Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych - Michał Bury.
  • Pełnomocnik Zarządu WM ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Artur Pozorek.
  • Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. polityki senioralnej - Artur Pozorek.

Pracownicy MCPS:

Wydział ds. organizacyjno-administracyjnych: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 33

Pracownicy: tel. (22) 622 42 32

Sekretariat: wew. 22

Informatyk: wew. 70

Administracja: wew. 70

Wydział ds. finansowo – księgowych: tel. (22) 622 42 32

Główna Księgowa - wew. 11

Pracownicy: wew. 50 , wew. 32


Zespół ds.Zamowień Publicznych: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 78


Pracownicy: wew. 75, wew. 78, wew. 55


Wydział ds. pracowniczych: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 67

Pracownicy: wew. 76


Wydział ds. osób niepełnosprawnych: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału wew. 25

Pracownicy: wew. 12, wew. 19

Wydział ds. kontroli i skarg : tel. (22) 622 42 32


Kierownik Wydziału - wew. 65,

Pracownicy: tel. (22) 622 42 32 wew.77

 


Wieloosobowe stanowisko ds.zezwoleń: tel. (22) 622 42 32

 Koordynator wieloosobowego stanowiska ds. zezwoleń wew.16


Wydział ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii : tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 82


Pracownicy: tel. (22) 622 42 32 wew. 10 wew. 53


Wydział ds. badań społecznych - Obserwatorium Integracji Społecznej: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 44


Pracownicy: tel.(22) 622 42 32 wew. 43 , wew. 44


Wydział ds. profilaktyki uzależnień: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 68


Pracownicy: tel. (22) 622 42 32 wew. 69

Wydział ds. ekonimii społecznej i projektów zewnętrznych : tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 47


Pracownicy: tel. (22) 622 42 32 wew. 45 , wew. 40, wew. 41 , wew.49


Wydział ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 72

Pracownicy: tel. (22) 622 42 32 wew. 71

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi prawnej: tel. (22) 622 42 32


Pracownicy: tel. (22) 622 42 32 wew. 39

Wydział ds. wdrożenia programów społecznych: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 37

Pracownicy: tel. (22) 622 42 32

Wydział ds. polityki senioralnej: te. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 44

Pracownicy: wew. 43

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie : 

ul. Nowy Zjazd 1

00-301 Warszawa

tel. tel. /fax 22 621-10-75 ,
22 622 03 70 - 71,72

Dyrektora - Bożena Sawicka –
e-mail: woa.bozena.sawicka@mcps.com.pl

Pracownicy:

Dział adopcyjny

Dział administracyjny

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny oddział zamiejscowy Ciechanów
tel./fax 23 673 56 09
e-mail : woa.ciechanow@mcps.com.pl

Kierownik oddziału - Zmitrowicz Iwona –
e-mail: woa.iwona.zmitrowicz@mcps.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny oddział zamiejscowy Ostrołęka
tel./fax 29 717 03 04
e-mail : woa.ostroleka@mcps.com.pl

Kierownik oddziału - Bachmura Eugenia –
e-mail: woa.eugenia.bachmura@mcps.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny oddział zamiejscowy Radom
tel./fax 48 331 11 50
e-mail : woa.radom@mcps.com.pl

Kierownik oddziału - Bednarczyk Monika –
e-mail: woa.monika.bednarczyk@mcps.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny oddział zamiejscowy Siedlce
tel./fax 25 644 06 30
e-mail : woa.siedlce@mcps.com.pl

Kierownik oddziału - Jaroszek Małgorzata –
e-mail: woa.malgorzata.jaroszek@mcps.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny oddział zamiejscowy Płock
tel./fax 24 366 66 71
e-mail : woa.plock@mcps.com.pl

Kierownik oddziału - Brudzyńska Krystyna –
e-mail: woa.krystyna.brudzynska@mcps.com.pl