fbpx
Menu Zamknij

ZAPROSZENIE POWIATÓW I GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO UCZESTNICTWA W TESTACH MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie zaprasza powiaty oraz gminy wiejskie do uczestnictwa w testach Modelu Kooperacji Gmin Wiejskich, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.

Zaproszenie

Zał. 1 Karta zgłoszeniowa – powiat

Zał. 2 Karta – zgłoszeniowa – gmina

Zał. 3 Lista aktywności i usług

Zał. 4 Wzór Listy aktywności i usług

Opublikowany w Projekty UE

Powiązane