Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku realizuje projekt "Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na terenie II mikroregionu' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych 250 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z nast. województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego poprzez udział w specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Projekt przewiduje udział w specjalizacji 100 osób z województwa mazowieckiego w dwóch etapach:


I etap w okresie od kwietnia do października 2016 r – szkolenie 50 osób, w okresie od stycznia do marca 2017 r.- egzamin.


II etap w okresie od stycznia do września 2017 r. – szkolenie 50 osób w okresie od października do grudnia 2017 r. – egzamin


Szczegółowe informacje o projekcie wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępne są na stronie internetowej www.pracowniksocjalny.wsfiz.edu.pl oraz w Biurze Projektu – Wyższa Szkoła Finansów i zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, tel. 85 67-85-823, e-mail: pracownik.socjalny3@wsfiz.edu.pl

 

Ulotka

Opis projektu