Wydarzenie nadchodzące: 10. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „KAMERALNE LATO” w Radomiu, 2-8 lipca 2017 r.

Kameralne Lato full pion zolte tlo 01

 


Dwudniowe spotkanie funkcjonariuszy mazowieckiej Policji, zajmujących się profilaktyką społeczną

W dniach 27-28 kwietnia 2017 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) – w ramach wieloletniej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji (KWP) z siedzibą w Radomiu – współorganizowało dwudniową naradę dla Policji nt. profilaktyki uzależnień. Wydarzenie miało miejsce w hotelu „Kuźnia Napoleońska” w Paprotni (powiat sochaczewski). Prelekcje dotyczyły następujących tematów: działalność profilaktyczna w garnizonie mazowieckim, budowa programów profilaktycznych, rola i zadania funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu problemowi uzależnień, ocena działań profilaktycznych Policji, wybrane inicjatywy realizowane w I kwartale 2017 roku etc.
Podczas drugiego dnia narady zostały przedstawione uczestnikom założenia kampanii, dotyczącej przeciwdziałania korzystaniu z nowych substancji psychoaktywnych (NSP) tzw. „dopalaczy”.
W tej części spotkania zostały zaprezentowane i przekazane KWP walizki narkotykowe, zawierające substancje przypominające narkotyki oraz przedmioty służące do ich zażywania wraz z odpowiednim opisem. Materiał dydaktyczny (walizki) został sfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Walizki mogą być wykorzystywane w celu podniesienia wiedzy rodziców i pedagogów na temat narkotyków oraz NSP/„dopalaczy” oraz zagrożeń związanych z ich używaniem, uświadomienia im, że problem narkomanii może dotyczyć ich dziecka/podopiecznego, zapoznanie dorosłych opiekunów z językiem dotyczącym substancji psychoaktywnych. Powyższe może poprzedzać dyskusję o możliwościach uzyskania wsparcia w zakresie problemu używania przez młodzież narkotyków i NSP/„dopalaczy”.

logoPdT


XXVI Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich „Tatry 2017”

 

W dniach 29 kwietnia – 4 maja 2017 r. na terenie miejscowości Murzasichle i Małe Ciche w gminie Poronin odbył się XXVI Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich „Tatry 2017”. Uczestniczyły w nim stowarzyszenia i kluby zrzeszone w Mazowieckim Związku Stowarzyszeń Abstynenckich (MZSA). W programie Zlotu połączono elementy terapeutyczne
i integracyjne środowisk abstynenckich z aspektami turystycznymi oraz rekreacyjno-sportowymi. Celem wydarzenia było, podobnie jak w latach ubiegłych, promowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia – z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień i terapii rodzin, a przy tym stworzenie przestrzeni do wzajemnego wspierania się przez uczestników lokalnych wspólnot abstynenckich (wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, współpraca przy organizacji wydarzeń lokalnych czy regionalnych). Program Zlotu obejmował szeroką gamę wykładów i warsztatów, w ramach których poruszano kwestie związane z uzależnieniami, wychodzeniem z nich, motywacją do życia
w trzeźwości, perspektywami samorealizacji – w tym na polu społeczno-zawodowym.
Zrealizowano przy tym wiele wypraw górskich (m. in. Czorsztyn, Zakopane, Doliny: Chochołowska i Kościeliska, Kuźnice, trasa z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka), a także rozgrywki sportowe oraz serię gier rekreacyjnych dla młodszych uczestników („dzień sportu”).

MCPS zapewniło uczestnikom mazowieckich stowarzyszeń i klubów abstynenckich transport autokarowy do miejscowości Murzasichle, gdzie byli oni zakwaterowani podczas Zlotu. Wsparcie zostało udzielone w ramach wojewódzkiej kampanii społecznej „Porozumienie dla trzeźwości”.

1

 

2

 

3

9