Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 31 maja 2018 r. koncertu na Rynku Miejskim w Zakroczymiu dla 2-3 tys. publiczności (impreza masowa).

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja IWZ (załącznik nr 6)

Poprawiony Załącznik nr 6

IWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

................................................................................................................................................................................................................................