Aktualne przetargi

IWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

 

..................................................................................................................................................................................................................................

Świadczenie usług związanych z prowadzeniem konsultacji naukowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakresie opracowania modelu współpracy między służbami pomocy społecznej a podmiotami i jednostkami z innych sektorów w ramach projektu pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

.................................................................................................................................................................................................................................

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

.....................................................................................................................................................................................................................................

IWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1a

ZAŁĄCZNIK NR 1b

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8a

ZAŁĄCZNIK NR 8b

 

................................................................................................................................................................................................................