Aktualne przetargi

  1. Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej mierzenia i oceny skuteczności oraz efektywności działalności akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) na terenie woj. Mazowieckiego;
  2. Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej mierzenia i oceny poziomu rozwoju ekonomii społecznej na terenie woj. mazowieckiego wraz z narzędziem do oceny ww. aspektów;
  3. Wykonanie ewaluacji „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020”.

Istotne Warunki Zamówienia

Załączniki do IWZ

Wyniki