Aktualne przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

IWZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Umowa

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................................................................................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz

Informacja o udzieleniu zamówienia

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

IWZ

OPZ część 1

OPZ część 2

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8a

załącznik nr 8b

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................