Aktualne przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR FORMULARZA

WZÓR UMOWY

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

ZAPYTANIE OFERTOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

UMOWA

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie 

SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Wszyscy uczestniczący w postępowaniu

SIWZ-tekst jednolity

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................