Aktualne przetargi

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

OPZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 

....................................................................................................................................................................................................................

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

........................................................................................................................................................................................................................

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

IWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8

.........................................................................................................................................................................................................................

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

IWZ

...............................................................................................................................................................................................................................