Aktualne przetargi

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

.............................................................................................................................................................................................................

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

IWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8

.................................................................................................................................................................................................................

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia usługi zapisania i dostarczenia płyt DVD z filmem promującym ekonomię społeczną na Mazowszu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uwaga! Informacja uzupełniająca:
W związku z pytaniami mailowymi dot. pkt 11 zapytania ofertowego określającego wymóg przedstawienia wizualizacji egzemplarza płyty DVD do ostatecznej akceptacji Zamawiającego uzupełniamy tę informację o dopuszczenie możliwości przedstawienia kilku projektów do wyboru przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

........................................................................................................................................................................................................