Aktualne przetargi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na Zorganizowanie w dniu 19 maja 2018 r. I Zlotu Wychowania i Profilaktyki dla 400 osób/młodzieży, 25 opiekunów, 15 instruktorów warsztatowych oraz 25 przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego oraz regionalnego Województwa Mazowieckiego, instytucji oraz organizacji pozarządowych związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

IWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

................................................................................................................................................................................................................................

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie przy współudziale z Zamawiającym – Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w dniach 2–3 czerwca 2018 r. kongresu „OCALENI DO PEŁNI ŻYCIA” dla 200 przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego oraz regionalnego Województwa Mazowieckiego, instytucji oraz organizacji pozarządowych związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom.

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedzi na pytania nr 1

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

Poprawiony załącznik nr 6

IWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

......................................................................................................................................................................................................................................