Menu Zamknij

PILOTAŻOWY PROGRAM WDRAŻANIA USŁUG TELEOPIEKUŃCZYCH W WYBRANYCH GMINACH WOJ. MAZOWIECKIEGO W ROKU 2020 (I etap)

W całej Polsce – również na Mazowszu – systematycznie zwiększa się liczba osób w najstarszych grupach wiekowych. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej mając to na uwadze zorganizowało 11 lipca 2019 r. spotkanie robocze z wybranymi gminami woj. mazowieckiego dotyczące pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki (I etap). W spotkaniu wzięli udział Aleksander Kornatowski, p.o. dyrektora MCPS, oraz Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. polityki senioralnej.

Podczas spotkania dyrektor Kornatowski przedstawił przewidywane zasady i warunki udzielenia gminom wsparcia finansowego z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania własne gminy związane z organizowaniem i świadczeniem usług teleopiekuńczych w 2020 r.

Założeniem programu jest zbudowanie systemu teleopieki w modelu powszechnym. Celem jest objęcie jak największej liczby osób starszych bezpłatnym dostępem do przywoławczego systemu alarmowego. W I etapie programu przewidziano wykorzystanie urządzeń I generacji tzw. „przycisku życia”.

Do pilotażowego wsparcia wybrano po jednej gminie z każdego powiatu, w której liczba osób objętych usługami opiekuńczymi jest największa (42 gminy) oraz gminy, które zgłosiły chęć udziału w programie w trakcie spotkań z przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego (24 gminy).

Gminy, które wyrażą wolę udziału w programie, powinny do 31 lipca 2019 r. przesłać do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej deklarację zamiaru skorzystania w 2020 roku ze wsparcia Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie potrzebującym mieszkańcom gmin dostępu do usług teleopiekuńczych. Gminy te będą zobowiązane do kontynuowania trwałości działań przez okres co najmniej roku od dnia zakończenia dofinansowania zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Opublikowany w Aktualności, Seniorzy, Wyroznione

Powiązane