fbpx
Menu Zamknij

Formy wsparcia osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach
pn. „Formy wsparcia osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego”, które odbędą 
się w terminach:

  • 7 grudnia 2018 r. ( termin odwołany)
  • 11 grudnia 2018 r.
  • 13 grudnia 2018 r.
  • 14 grudnia 2018 r.

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 8:45 – 15:00.

Szkolenia mają na celu jest pogłębianie wiedzy kadr instytucji pomocy społecznej i aktywnej integracji społecznej, organizacji pozarządowych i służb pracujących z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego oraz przedstawienie dostępnych form wsparcia w tym wskazanie potencjalnych korzyści i możliwości, jakie przynosi powstanie grup samopomocowych i uzmysłowienie jak rolę one pełnią w „powrocie do społeczeństwa”.

Szkolenia odbędą się w:

Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 A, 02-002 Warszawa, piętro VI (07.12.2018 r., 13.12.2018 r., 14.12.2018 r.)

Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie. ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa (11.12.2018 r.)

Informacje organizacyjne:

  • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem,
  • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy,
  • Liczba miejsc ograniczona (30 uczestników na każde szkolenie) – decyduje kolejność zgłoszeń,
  • Wszyscy uczestnicy szkoleń dojeżdżają w miejsce szkolenia na koszt własny.

Uwaga: złożenie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona na stronie www.mcps.com.pl, w dniu 5 grudnia 2018r. do godziny 16-tej.

Program szkoleń zostanie zamieszczony na stronie www.mcps.com.pl w najbliższym czasie.

Ramowy program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Lista osób zakwalifikowanych 11.12.2018

Lista osób zakwalifikowanych 13.12.2018

Lista osób zakwalifikowanych 14.12.2018

 

 

Opublikowany w Szkolenia

Powiązane