fbpx
Menu Zamknij

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DOROSŁYCH CZŁONKÓW RODZIN OSÓB PIJĄCYCH SZKODLIWIE LUB UZALEŻNIONYCH (2 SZKOLENIA)

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w 2 szkoleniach specjalistycznych (20 godzin – jedno szkolenie) pn. „Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie lub uzależnionych”.

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli lecznictwa odwykowego, osób zajmujących się profilaktyką uzależnień, jak też osób pracujących z osobami uzależnionymi/współuzależnionymi z terenu województwa mazowieckiego na temat skutecznych metod pracy z dorosłymi członkami rodzin osób pijących szkodliwie lub uzależnionych.

INFORMACJE OGÓLNE

Szkolenie w całości sfinansowane jest ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Poszczególne bloki tematyczne będą poświęcone m.in.:

  • strategiom pomocy w uzależnieniu, piciu ryzykownym i szkodliwym,
  • pomocy psychologicznej i prawnej rodzinie z problemem alkoholowym, syndromem DDA, współuzależnieniem,
  • metodom zapobiegania nawrotom.

W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy lecznictwa odwykowego z terenu województwa mazowieckiego oraz osoby zawodowo zajmujące się profilaktyką uzależnień, pracujący z osobami uzależnionymi / współuzależnionymi.

LOKALIZACJE I TERMINY SZKOLEŃ:

Szkolenie I  29-31.07.2019 r. – Hotel Bella Vista, ul. Trakt Brzeski 99, 05-077 Warszawa

Szkolenie II  31.07-02.08.2019 r. – Hotel Bella Vista, ul. Trakt Brzeski 99, 05-077 Warszawa

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Rekrutację na zlecenie MCPS prowadzi Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram szkoleń są dostępne na stronie: http://www.crps.pl/oferta/szkolenia/szkolenia-mcps-2019.html.

Listy osób zakwalifikowanych na szkolenie będą dostępne 7 dni roboczych przed każdym szkoleniem na stronie: http://www.crps.pl/oferta/szkolenia/szkolenia-mcps-2019.html.

Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest Martyna Majkrzak, tel. 690 901 205, e-mail:przetargi@crps.pl.

Wszyscy uczestnicy szkoleń dojeżdżają w miejsce szkolenia na koszt własny.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu.

Osobami do kontaktu ze strony MCPS są: Katarzyna Kowolik, Monika Ostrowska, Anna Szlendak, tel. 22 622 42 32 wew. 69.

Opublikowany w Aktualności, Szkolenia

Powiązane