fbpx
Menu Zamknij

PRACA Z MŁODZIEŻĄ W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ / ŚRODOWISKOWEJ (3 SZKOLENIA)

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w 3 szkoleniach specjalistycznych (60 godzin – jedno szkolenie) pn. „Praca z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej / środowiskowej”.

Celem szkoleń jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą osób pracujących w świetlicy socjoterapeutycznej / środowiskowej w województwie mazowieckim.

INFORMACJE OGÓLNE

Szkolenie w całości sfinansowane jest ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Poszczególne bloki tematyczne będą poświęcone m.in.:

  • socjoterapii,
  • programom zajęć socjoterapeutycznych,
  • organizacji świetlicy socjoterapeutycznej / środowiskowej, w tym prowadzenia dokumentacji,
  • praktycznym umiejętnościom w pracy z dzieckiem zarówno w kontakcie grupowym, jak i indywidualnym.

W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy świetlic socjoterapeutycznych / środowiskowych z terenu województwa mazowieckiego oraz osoby zawodowo zajmujące się pomocą dzieciom lub pracujące z dziećmi, jak również przedstawiciele instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych.

LOKALIZACJE I TERMINY SZKOLEŃ (każde szkolenie podzielone jest na trzy sesje – obecność na wszystkich sesjach obowiązkowa):

Szkolenie I

Sesja I   21-23.08.2019 r. 23-25.09.2019 r. 

Sesja II  23-25.09.2019 r. 16-18.10.2019 r. 

Sesja III 16-18.10.2019 r.  13-15.11.2019 r. 

Szkolenie II

Sesja I 26-28.08.2019 r.

Sesja II 25-27.09.2019 r.

Sesja III 25-27.11.2019 r.

Szkolenie III

Sesja I   28-30.08.2019 r.

Sesja II 14-16.10.2019 r.

Sesja III 27-29.11.2019 r.

Wszystkie szkolenia odbywają się w Hotelu Bella Vista w Warszawie (05-077) przy ul. Trakt Brzeski 99.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Rekrutację na zlecenie MCPS prowadzi Sebastian Cienkosz Małopolskie Centrum Profilaktyki.

Formularz zgłoszeniowy i harmonogram szkoleń są dostępne na stronie: http://www.mcp.org.pl/mcps.html.

Listy osób zakwalifikowanych na szkolenie będą dostępne 7 dni roboczych przed każdym szkoleniem na stronie: http://www.mcp.org.pl/mcps.html.

Na tej stronie znajduje się też szczegółowy program szkolenia.

Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest Małgorzata Nawrocka-Schnell, tel. 533 857 222, e-mail: przetargi@mcp.org.pl.

Wszyscy uczestnicy szkoleń dojeżdżają w miejsce szkolenia na koszt własny.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik dostanie zaświadczenie o jego ukończeniu.

Osobami do kontaktu ze strony MCPS są: Katarzyna Kowolik, Monika Ostrowska, Anna Szlendak, tel. 22 622 42 32 wew. 69.

Opublikowany w Aktualności, Szkolenia

Powiązane