Menu Zamknij

PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ PRZEMOCOWYCH I NAŁOGOWYCH (6 SZKOLEŃ)

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w 6 szkoleniach specjalistycznych (40 godzin – jedno szkolenie) pn. „Profilaktyka zachowań przemocowych i nałogowych”.

Celem szkoleń jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do podejmowania profesjonalnych działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i agresji rówieśniczej na terenie województwa mazowieckiego.

INFORMACJE OGÓLNE

Szkolenie w całości sfinansowane jest ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Poszczególne bloki tematyczne będą poświęcone m.in.:

  • agresji wśród dzieci i młodzieży,
  • strategiom przeciwdziałania agresji i przemocy,
  • profilaktyce problemowych zachowań dzieci i młodzieży,
  • nauce praktycznych umiejętności społecznych,
  • rozwojowi umiejętności społecznych i wychowawczych.

W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy oświaty z terenu województwa mazowieckiego:

  • nauczyciele,
  • pedagodzy szkolni,
  • psychologowie,
  • pracownicy świetlic socjoterapeutycznych/środowiskowych,

którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.

LOKALIZACJE I TERMINY SZKOLEŃ (każde szkolenie podzielone jest na dwie sesje – obecność na wszystkich sesjach obowiązkowa):

Szkolenie I 09-11.09.2019 r.; 21-23.10.2019 r. – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, ul. Wojskowa 2, 09-506 Soczewka;

Szkolenie II 11-13.09.2019 r.; 23-25.10.2019 r. – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, ul. Wojskowa 2, 09-506 Soczewka;

Szkolenie III 30.09.-02.10.2019 r.; 04-06.11.2019 r. – Hotel Bella Vista, ul. Trakt Brzeski 99, 05-077 Warszawa

Szkolenie IV 02-04.10.2019 r.; 06-08.11.2019 r.- Hotel Bella Vista, ul. Trakt Brzeski 99, 05-077 Warszawa

Szkolenie V 07-09.10.2019 r.; 25-27.11.2019 r. – Rzemieślnik. Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, ul. Brzostowa 28, 07-306 Brok

Szkolenie VI 09-11.10.2019 r.; 27-29.11.2019 r. – Rzemieślnik. Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, ul. Brzostowa 28, 07-306 Brok

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Rekrutację na zlecenie MCPS prowadzi Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram szkoleń są dostępne na stronie: http://www.crps.pl/oferta/szkolenia/szkolenia-mcps-2019.html.

Listy osób zakwalifikowanych na szkolenie będą dostępne 7 dni roboczych przed każdym szkoleniem na stronie: http://www.crps.pl/oferta/szkolenia/szkolenia-mcps-2019.html

Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest Martyna Majkrzak, tel. 690 901 205,e-mail: przetargi@crps.pl.

Wszyscy uczestnicy szkoleń dojeżdżają w miejsce szkolenia na koszt własny.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik dostanie zaświadczenie o jego ukończeniu.

Osobami do kontaktu ze strony MCPS są: Katarzyna Kowolik, Monika Ostrowska, Anna Szlendak, tel. 22 622 42 32 wew. 69.

Opublikowany w Aktualności, Szkolenia

Powiązane