Menu Zamknij

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (5 SZKOLEŃ)

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w 5 szkoleniach specjalistycznych (20 godzin – jedno szkolenie) pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”.

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problem alkoholowym.

INFORMACJE OGÓLNE

Szkolenie w całości sfinansowane jest ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Poszczególne bloki tematyczne będą poświęcone m.in.:

 • zjawisku przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym,
 • procedurze Niebieskiej Karty,
 • prawnym aspektom przeciwdziałania przemocy.

W szkoleniach mogą wziąć udział przedstawiciele instytucji/organizacji, którzy działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie mazowieckim pracownicy jednostek organizacyjnych:

 • pomocy społecznej,
 • oświaty,
 • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 • ochrony zdrowia,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • sanepidu,

a także:

 • przedstawiciele instytucji, kościołów i związków wyznaniowych
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, w tym też przemocy w rodzinie.

LOKALIZACJE I TERMINY SZKOLEŃ:

Szkolenie I 25-27.09.2019 r. – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, ul. Wojskowa 2, 09-506 Soczewka

Szkolenie II 14-16.10.2019 r. – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, ul. Wojskowa 2, 09-506 Soczewka

Szkolenie III 16-18.10.2019 r. – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, ul. Wojskowa 2, 09-506 Soczewka

Szkolenie IV 18-20.11.2019 r. – Hotel Bella Vista, ul. Trakt Brzeski 99, 05-077 Warszawa

Szkolenie V 20-22.11.2019 r. – Hotel Bella Vista, ul. Trakt Brzeski 99, 05-077 Warszawa

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Rekrutację na zlecenie MCPS prowadzi Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram szkoleń są dostępne na stronie: http://www.crps.pl/oferta/szkolenia/szkolenia-mcps-2019.html.

Listy osób zakwalifikowanych na szkolenie będą dostępne 7 dni roboczych przed każdym szkoleniem na stronie: http://www.crps.pl/oferta/szkolenia/szkolenia-mcps-2019.html.

Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest Martyna Majkrzak, tel. 690 901 205, e-mail: przetargi@crps.pl.

Wszyscy uczestnicy szkoleń dojeżdżają w miejsce szkolenia na koszt własny.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu.

Osobami do kontaktu ze strony MCPS są: Katarzyna Kowolik, Monika Ostrowska, Anna Szlendak, tel. 22 622 42 32 wew. 69.

Opublikowany w Aktualności, Szkolenia

Powiązane