Menu Zamknij

STRES I WYPALENIE ZAWODOWE U OSÓB PRACUJĄCYCH Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI I ICH RODZINAMI (7 SZKOLEŃ)

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w 7 szkoleniach specjalistycznych (20 godzin – jedno szkolenie) pn. „Stres i wypalenie zawodowe u osób pracujących z osobami uzależnionymi i ich rodzinami”.

Celem szkoleń jest dostarczenie wiedzy nt. stresu i wypalenia zawodowego oraz rozwój kompetencji miękkich pracowników służb społecznych związanych z wykonywaniem pracy.

INFORMACJE OGÓLNE

Szkolenie w całości sfinansowane jest ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Poszczególne bloki tematyczne będą poświęcone m.in.:

  • źródłom, mechanizmom, fazom i skutkom stresu,
  • rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem,
  • zespołowi wypalenia zawodowego u osób zajmujących się profilaktyką uzależnień,
  • zasobom odporności na stres.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zawodowo zajmujące się profilaktyką uzależnień, pracujące z osobami uzależnionymi / współuzależnionymi.

LOKALIZACJE I TERMINY SZKOLEŃ:

Szkolenie I 29-31.07.2019 r. – Park pod palmami, Pęcław 16a, Pęcław k. Góry Kalwarii

Szkolenie II 31.07-02.08.2019 r. – Park pod palmami, Pęcław 16a, Pęcław k. Góry Kalwarii

Szkolenie III 26-28.08.2019 r. – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, ul. Wojskowa 2, 09-506 Soczewka

Szkolenie IV 28-30.08.2019 r. – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, ul. Wojskowa 2, 09-506 Soczewka

Szkolenie V 16-18.09.2019 r. – Hotel Bella Vista, ul. Trakt Brzeski 99, 05-077 Warszawa

Szkolenie VI 18-20.09.2019 r. – Hotel Bella Vista, ul. Trakt Brzeski 99, 05-077 Warszawa

Szkolenie VII 23-25.09.2019 r. – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, ul. Wojskowa 2, 09-506 Soczewka

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Rekrutację na zlecenie MCPS prowadzi Sebastian Cienkosz Małopolskie Centrum Profilaktyki.

Formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram szkoleń są dostępne na stronie: http://www.mcp.org.pl/mcps.html.

Listy osób zakwalifikowanych na szkolenie będą dostępne 7 dni roboczych przed każdym szkoleniem na stronie: http://www.mcp.org.pl/mcps.html.

Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest Małgorzata Nawrocka-Schnell, tel. 533  857 222.

Wszyscy uczestnicy szkoleń dojeżdżają w miejsce szkolenia na koszt własny.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu.

Osobami do kontaktu ze strony MCPS są: Katarzyna Kowolik, Monika Ostrowska, Anna Szlendak, tel. 22 622 42 32 wew. 69.

Opublikowany w Aktualności, Szkolenia

Powiązane