adres:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 62A

02-002 Warszawa

telefony:

22 622 33 06

22 622 42 32

22 622 44 32

22 622 45 32

22 622 46 32

22 622 48 32

faks:

22 622 47 32

e-mail:

mcps@mcps.com.pl