fbpx
Menu Zamknij

Adopcja

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH UPRAWNIONIONYCH DO REALZICJI PROCEDUR ADOPCYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

 

I. OŚRODKI PUBLICZNE

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie działający w strukturze Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowy Zjazd 1
02-018 Warszawa
tel. 22 621 10 75, 22 622 03 70
e – mail: woa.warszawa@mcps.com.pl
Dyrektor: Bożena Sawicka

<< Strona internetowa Ośrodka Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny prowadzi Wojewódzki Bank Danych, a także zadania związane z prowadzeniem Centralnego Banku Danych (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. poz. 851, na podstawie art. 163 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), włącznie z procesem kwalifikowania dzieci do adopcji zagranicznej, bez przeprowadzania procedur adopcji zagranicznej.

Oddziały Zamiejscowe Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego:

1. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Ciechanowie
ul. Orylska 3a
06-400 Ciechanów
tel. 23 673 56 09
e – mail: woa.ciechanow@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału: Iwona Zmitrowicz

2. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Ostrołęce
ul. Piłsudskiego 38
07-410 Ostrołęka
tel. 29 717 03 04
e – mail: woa.ostroleka@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału: Eugenia Bachmura

3. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu
ul. Mokra 2
26-610 Radom
tel. 48 331 11 50
e – mail: woa.radom@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału: Monika Bednarczyk

4. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Siedlcach
ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33
08-110 Siedlce
tel. 25 644 06 30
e – mail: woa.siedlce@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału: Małgorzata Jaroszek

5. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Płocku
ul. Kolegialna 19
09-402 Płock
tel. 24 366 66 71
E – mail: e – mail: woa.plock@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału: Krystyna Brudzyńska

 

II. OŚRODKI NIEPUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1. Katolicki Ośrodek Adopcyjny Diecezji Warszawsko – Praskiej w Warszawie
ul. Ratuszowa 5
03-461 Warszawa
tel.22 618 92 45 ‎
e – mail: katolickiosrodek@interia.pl
Dyrektor Ośrodka: Zofia Dłutek

2. Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie
ul. Kredytowa 1a/13
00-056 Warszawa
tel.22 826 22 15, 22 827 50 23
e – mail: tpd-osrodek@tpd-maz.org.pl
Dyrektor Ośrodka: Monika Jagodzińska

3. Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu
ul. Kościelna 5
26-604 Radom
tel.48 385 15 34
e – mail: oadopcyjny@caritas.pl,
Dyrektor Ośrodka: Elżbieta Stolarczyk

 

III. ADOPCJA ZAGRANICZNA

Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2017 r. (Monitor Polski z dn. 17 stycznia 2017 r. Poz. 35) – w województwie mazowieckim ośrodkiem adopcyjnym uprawnionym do prowadzenia adopcji zagranicznej jest:

Katolicki Ośrodek Adopcyjny Diecezji Warszawsko – Praskiej w Warszawie przy ul. Ratuszowej 5.