fbpx
Menu Zamknij

„DOBRE PRAKTYKI DLA MAZOWSZA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ” – KONFERENCJA 10-11 KWIETNIA

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Dobre praktyki dla Mazowsza w zakresie profilaktyki uzależnień”, która odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2019 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14.

Konferencja organizowana jest przez MCPS we współpracy z Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Będzie ona poświęcona m.in. analizie dotychczasowych osiągnięć w zakresie profilaktyki uzależnień, analizie w perspektywie prawnej i merytorycznej ponoszonych wydatków w ramach gminnych programów kwestionowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz PARPA, które zapewne będą pomocne w zaplanowaniu kolejnych działań na terenie województwa mazowieckiego w zakresie problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom, w tym uzależnieniu od Internetu.

W trakcie konferencji zostanie zorganizowany panel dyskusyjny na temat działań samorządu w przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz sukcesów i trudności w implementacji rekomendowanych programów profilaktycznych.

Serdecznie zapraszamy do udziału przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego oraz regionalnego województwa mazowieckiego, instytucji oraz organizacji pozarządowych związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom, w tym zajmujących się problematyką profilaktyki uzależnień.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w ww. konferencji prosimy o wysyłanie na adres  e-mail: rekrutacja.mcps.1011.2019@miamidesign.pl

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Opublikowany w Wydarzenia - wsparcie dziecka i rodziny

Powiązane