Menu Zamknij

VII posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W minioną środę, po raz pierwszy w 2018 roku, spotkali się Członkowie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Zgodnie z Regulaminem prac komitetu przyjęto raport z jego działań w 2017 roku. Przedstawiono dane statystyczne dotyczące podmiotów ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. W kolejnym bloku omówiono zmiany wynikające z Wytycznych1 rzutujące na działania komitetu oraz na kolejny projekt koordynujący działania na rzecz ekonomii społecznej. Członkom Komitetu przybliżono także wstępne dane z badań ankietowych, realizowanych przez MCPS, dotyczących zamówień publicznych oraz monitoringu “Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020” (“Plan”). Na zakończenie przedstawiono harmonogram prac związanych z monitoringiem oraz aktualizacją “Planu”.

W trakcie posiedzenie wyświetlono także reportaż poświęcony Laureatom Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej oraz jedną z przygód Marka Żarówki.


1 – Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020


Protokol-VII-posiedzenie-MKRES

VII posiedzenie MKRES

Plan spotkania Komitet-18.04.2018 r.

Raport z przebiegu prac MKRES w 2017 r

Opublikowany w Wydarzenia - wsparcie dziecka i rodziny

Powiązane