Menu Zamknij

WOLNE MIEJSCA W INTERWENCYJNYM OŚRODKU PREADOPCYJNYM W OTWOCKU

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że dysponujemy wolnymi miejscami w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym (IOP) w Otwocku (limit miejsc 20). Kierowanie dzieci do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego zadanie to wykonuje Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, następuje na wniosek powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie. Znajduje to odzwierciedlenie w stosownym porozumieniu w sprawie ponoszenia kosztów pobytu dziecka w placówce. Obecnie koszt pobytu dziecka w IOP wynosi 6 516,70 zł.

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny jest unikalnym w skali kraju i jedynym w województwie mazowieckim ośrodkiem interwencyjnym, przyjmującym noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodziców. Jego działalność służy ochronie najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa.  Nadrzędnym celem IOP jest jak najszybsze przywrócenie dzieciom rodziny poprzez umożliwienie powrotu do rodziców biologicznych, powierzenie rodzinie adopcyjnej lub zastępczej.

Ośrodek zapewnia całodobową opiekę z nadzorem medycznym (usługi opiekuńcze i lekarskie – leczenie specjalistyczne, szczepienia ochronne, diagnostykę bieżącą i przesiewową (USG główki, stawów biodrowych i jamy brzusznej, badania dot. HIV, WZW-B, cytomegalii i toksoplazmozy)), stymulację rozwojową, zapobieganie chorobie sierocej, rehabilitację metodą NDT Bobath i stymulację ruchową, wczesną interwencję.

Adres korespondencyjny:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa

tel. 22 692-75-70, 22 692-73-46  wew. 200, 201.

Opublikowany w Aktualności, Wyroznione

Powiązane