fbpx
Menu Zamknij

„PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA DWUDNIOWEJ KONFERENCJI DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZEŃ I KLUBÓW ABSTYNENCKICH ZRZESZONYCH W MAZOWIECKIM ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM”. ZNAK SPRAWY: MCPS.PUZ/PL/4300-51/2019.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Identyfikator postępowania

IWZ

KluczPubliczny-Oferta-PostepowanieID-d5615581-32ac-478d-b479-27fb75ad9f17

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Wykaz usług odnoszących się do warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 – Wykaz usług

Załącznik nr 7 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynalezności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Ogłoszenie enotice


12.11.2019 r. 08:58
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Paweł Ginel
ostatnia aktualizacja: 18.11.2019 r. 14:39

Opublikowany w Archiwalne Zamówienia Publiczne

Powiązane